Installationen af systemet er ret simpel. Afløb installeres af aut. installatør for nogle få hundrede kroner.
Resten udføres af GWS eller samarbejdspartner

Installationskrav
Strøm 230V-max 13A
Vandtilførsel min. 4l VED 1 bar
Flow bruser 4-9 l/min