RegnvandsanlægOpsamling af regnvand kan bruges til toiletskyl, tøjvask og havevanding mm.

Det regner ikke hele tiden i danmark.....men næsten hver anden dagDet regner 179 dage om året i Danmark. Det er næsten hver anden dag. Dog er det lidt skævt fordelt hvornår det regner og hvor meget. I 2021 regnede det mest i maj og mindst i februar. Det kan selvfølgelig varierer fra år til år. GWS anbefaler mindre beholdere grundet geografi, økonomi og bæredygtighed. Et større anlæg er væsentlig dyrere og det kræver mange år inden differencen er tilbagebetalt. Yderligere kommer der ikke til at stå "gammel" vand i beholderen, som medfører lugt. Derfor anbefaler GWS ikke man dimensionerer med 1.000L pr. person, men forholde sig til regnmængde, behov, samt den merinvesteringen i et større anlæg er. Ring gerne og spørg os til råds.